उद्योग समाचार

तपाइँ संग पाइप फिटिंग एयर कंडीशनिंग तामा पाइप तांबे टी बुझ्न

2021-06-08
पाइप वातानुकूलन तामा टी, प्रशीतन तामा संयुक्त को एक प्रकार हो, राम्रो जंग प्रतिरोध छ, प्रतिरोध लगाउने र कम्प्रेसन प्रतिरोध अधिक प्रमुख छ। तामाको टी बुझ्न को लागी, हामी पहिले तामा बुझ्नु पर्छ।
रातो तामा तामा तत्व हो, बैजनी नाम को लागी यसको रंग को कारण। तामा औद्योगिक शुद्ध तामा हो, यसको पिघ्ने बिन्दु १०8३â „ƒ हो, कुनै allotropic isomeric परिवर्तन, .9. of को सापेक्ष घनत्व, म्याग्नेशियम को लागी पाँच पटक, साधारण स्टील को बारे मा १५% भारी छ। यो एक गुलाब रातो छ, अक्साइड फिल्म को गठन को सतह बैजनी थियो, त्यसैले यो सामान्यतया तामा भनिन्छ। यो अक्सिजन को एक निश्चित मात्रा संग तामा छ, त्यसैले यो पनि अक्सीजन युक्त तामा भनिन्छ।

Jiaco तामा पाइप फिटिंग तपाइँ एयर कंडीशनिंग तामा पाइप तामा टी बुझ्न को लागी


कपर टी

रातो तामाको प्रयोग

रातो तामाको प्रयोग is much more extensive than pure iron, every year 50% of the copper is purified by electrolysis into pure copper, used in the electrical industry. The red copper here, really very pure, containing more than 99.95% copper line. Very small amounts of impurities, especially phosphorus, arsenic, aluminum, etc., can greatly reduce the electrical conductivity of copper. The oxygen in copper (copper smelting is easy to mix with a small amount of oxygen) has a great effect on the conductivity, the copper used in the electrical industry must generally be oxygen free copper. In addition, lead, antimony, bismuth and other impurities will make copper crystallization can not be combined together, resulting in thermal embrittlement, will also affect the processing of pure copper. This highly pure copper is generally refined by electrolysis: impure copper (crude copper) is used as anode, pure copper is used as cathode, and copper sulfate solution is used as electrolyte. When the current passes through, the impure copper on the anode is gradually dissolved, and the pure copper is gradually deposited on the cathode. The copper thus obtained; Purity up to 99.99%.